• Anketler Hk.

Anketler Hk.

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından odamıza gönderilen 27.01.2023  tarih ve E-34221550-044-959 sayılı yazısına istinaden;

Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı'ndan Birliğimize gönderilen "Akkuyu Nükleer Santral Projesi - Türk Firmalarının Bakım Dönemine Katılımı" konulu yazıda Nükleer Güç Santrallerinin (NGS) temel olarak reaktör adası, türbin adası ve yardımcı sistemler şeklinde üç ana bölüme ayrıldığını ve NGS'lerin türbin adası ve yardımcı sistemler bölümlerinin termik santraller ile benzerlik gösterdiğini açıklamaktadır.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin işletme döneminde yukarıda bahsi geçen üç ana bölümdeki bina ve yapıların ve/veya ekipman ve bileşenlerin bakım ve onarımında görev alabilecek Türk firmaları için Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından hazırlanan tedarikçi değerlendirme anketleri ekte yer almaktadır.

Ekte yer alan anketlerin "Bina ve Yapılar (EK-2)" ve "Ekipman ve Bileşenler (EK-3)" doldurularak 27 Ocak 2023 tarihine kadar e-posta yoluyla (hhatipoglu@enerji.gov.tr, selim.celen@enerji.gov.tr ve a.vorobyev@akkuyu.com adreslerine aynı anda) iletilmesi hususlarında bilgilerinizi ve gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla.

 

Dosyalar

  Ek 1: