• Ağlara Üyelik Desteği

Ağlara Üyelik Desteği

Sayın Üyemiz,

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliklerine Katılımı Özendirmeye Yönelik Destek ve Ödül Programlarına ilişkin Usul ve Esaslar" kapsamında tasarlanan ve ilk kez 2020 yılında başvuruya açılan Ağlara Üyelik Desteği ile Avrupa Birliği Çerçeve Programı (AB ÇP) çerçevesinde sunulan başarılı olacak proje konsorsiyumlarına dâhil olunmasında doğru iletişim ağı içerisinde bulunmak ve AB ÇP önceliklerinin belirlenmesinde etkili olan ağlara teşvik edilmesi için 2021 yılı başvuru takvimi belli oldu.

Detaylı bilgiye  https://bit.ly/3vif0NH adresinden ulaşabilirsiniz.

Bİlgilerinize sunarız.