• Yurda Giriş Tedbirleri Hakkında

Yurda Giriş Tedbirleri Hakkında

Sayın Üyemiz,

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınının kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararı alınmış ve uygulamaya geçirilmiştir.


02.01.2021 tarih ve 3 sayılı Genelge ile Covid-19 virüsünün yeni bir varyantının ülkemize girişinin engellenmesi amacıyla 1 Mart 2021 tarihine kadar tüm kara, deniz ve hava sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapmak isteyen kişilerden son 72 saat içerisinde yapılmış negatif SARS-CoV-2 FCR testlerini ibraz etme zorunluluğu getirilmiş olup, negatif_SARS-CoV-2 PCR testi sonucu ibraz edemeyen kişilerle ilgili olarak uygulanacak karantina koşulları belirlenmiştir.


T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından dünyayı tehdit etmeye devam eden Covid-19 salgınının ülkemizde kontrol altında tutulmasına yönelik çalışmaları kapsamında ülkemize yeni vaka gelişini kontrol etmek amacıyla uygulanmakta olan, kara, hava ve deniz yolu ile Türkiye’ye giriş yapacak kişilerin ülkeye girişlerinden önceki son yetmiş iki (72) saat içerisinde yapılmış negatif SARS-CoV-2 PCR testlerini ibraz etmeleri gerekliliğinin yeni bir karar alınıncaya kadar devam etmesi talep edilmektedir.


Bu çerçevede ülkemizde vaka sayılarında yaşanan düşüşün sürekliliğinin sağlanması ve yeni vakaların ülkemize girişinin önlenmesi amacıyla ülkemize giriş yapmak isteyen kişilerden son 72 saat içerisinde yapılmış negatif SARS-CoV-2 PCR test ibraz etme gerekliliğinin ve negatif sonucu ibraz edemeyen kişilere uygulanacak karantina koşullarının yeni bir karar alınıncaya kadar 02.01.2021 tarih ve 3 sayılı Genelge’de belirlendiği haliyle devam edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.