• İşveren Ve İşveren Vekilinin İSG Eğitim Rehberi

İşveren Ve İşveren Vekilinin İSG Eğitim Rehberi

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan bir yazıda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce 29.06.2015 tarihli ve 29401 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilen " İş yerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik"in 2 nci maddesi kapsamındaki işveren ve işveren Vekili İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Rehberi'nin hazırlandığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu Rehber ile Yönetmelik kapsamında eğitimi tamamlayarak işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini üstlenecek işveren ve işveren vekillerine, bu hizmetleri işyerinde yürütmeleri sırasında yol göstermek amaçlandığı bildirilmektedir. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Rehberine ekte ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.

ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Dosyalar

  isyerlerindeisgkurullaricalismarehberi.pdf