AB Tarım ve Kırsal Kalkınma Programı 9. Başvuru Çağrı İlanı

 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Bursa İlinde de uygulanmaya başlanacak olan AB Tarım ve Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) 9. Başvuru Çağrı ilanına çıkmış bulunmaktadır. Söz konusu Program kapsamında Bursa İl Koordinatörlüğü tarafından; süt üreten tarımsal işletmeler, et üreten tarımsal işletmeler, süt ürünleri işleme ve pazarlama, et ürünleri işleme ve pazarlama, meyve sebze işleme ve pazarlama, su ürünleri işleme ve pazarlama, çiftlik faaliyetleri çeşitlendirilmesi (Arıcılık, süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler), yerel ürünler ve mikro işletmeler, kırsal turizm, kültür balıkçılığı alanlarındaki uygun projelere hibe destekleme faaliyetlerinde bulunulacaktır.

 

Program kapsamında, 5.000 Avro’dan, 3.000.000 Avro’ya kadar değişen bütçeye sahip modernizasyon, kapasite artırımı ya da yeni işletme kurulumu projelerine proje bütçesinin % 50’si ile %65’i arasında değişen oranlarda hibe desteği verilecektir. Programa dâhil 42 ilde kullanılacak olan toplam hibe tutarı yaklaşık 1 milyar avro olup il bazında herhangi bir bütçe sınırlaması bulunmamaktadır.

 

AB Tarım ve Kırsal Kalkınma Programı 9. Başvuru Çağrı ilanı ekte yer almaktadır.