• İşletme Değerlendirme Raporu

İşletme Değerlendirme Raporu

KOSGEB tarafından kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuatları kapsamında tutmuş oldukları idari kayıtlar üzerinden işletmelerin mevcut durumlarını ortaya koymak, sektöründe ve bölgesinde konumuna göre bilgiyi sağlamak amacıyla “İşletme Değerlendirme Raporu” hazırlanmıştır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuatları kapsamında tutmuş oldukları idari kayıtlar üzerinden işletmelerin mevcut durumlarını ortaya koymak, sektöründe ve bölgesinde konumuna göre bilgiyi sağlamak amacıyla “İşletme Değerlendirme Raporu”nun hazırlandığı belirtilmiştir.

Söz konusu rapor sadece işletmeyi bilgilendirme amaçlı hazırlanmış olup işletme künyesi, genel sıralama, insan kaynakları, Ar-Ge, yenilik ve markalaşma, verimlilik, ihracat ve finansman bölümlerinden oluşmaktadır. Rapor, veriler üzerinden Türkiye geneli ve İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) Düzey 1’e göre sektör ortalamaları hesaplanarak, grafikler marifetiyle işletmenin kendisini sektörü ile karşılaştırma imkanı sağlamaktadır.

İşletme Değerlendirme Raporuna e-Devlet Kapısı üzerinden erişilmekte olup ilgili üyelerimize duyurulur.

İlgili dokümanlara https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7146/isletme-degerlendirme-raporu- basvurusu üzerinden ulaşılabilmektedir.