• Sokağa Çıkma Yasağında Çalışacak Firmalarımız İçin Bilgilendirme

Sokağa Çıkma Yasağında Çalışacak Firmalarımız İçin Bilgilendirme

      Sayın Üyemiz,

       T.C. İçişleri Bakanlığı’nca yayımlanan 26.04.2021 tarihli genelgesi ve 27.04.2021 tarih 2021-28 ile 2021-28/1 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları “Tam Kapanma Tedbirleri” ile yeniden düzenlenmiştir. İçişleri Bakanlığı’nın 26.04.2021 tarihli Genelgesi ve 27.04.2021 tarih 28 ile 28/1 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile belirlenen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinin” EK Bölümünde yer alan “Temel gıda, ilaç ve temizlik, üretim, imalat, inşaat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla” faaliyetlerini yürüten üyelerimiz  çalışanlarının “SGK dan hizmet döküm özeti veya firma kimlik kartı veya ekte belirten firma izin yazılarını” doldurup , ibraz ettikleri taktirde kolluk kuvvetleri tarafından gerekli destek sağlanacaktır.

         Ayrıca çalışanlarını servis ile transfer eden işyerlerinde ise, her serviste olan personelin ad/soyadlarını ve vardiya saatlerini içeren  firma onaylı listeleri bulunduğu taktirde, firma sahiplerinin ise  odamız üye kimlik kartı veya imza sirkülerini ibraz ettikleri taktirde kolluk kuvvetleri tarafından gerekli destek sağlanacaktır.

 

        Genelge ile eklerine ve Personel İzin dilekçesine ek bölümünden ulaşabilirsiniz.

Tam kapanma ile ilgili güncel bilgilere, sık sorulan sorular ve cevaplarına T.C. Orhangazi Kaymakamlığı'nın web sitesinden ulaşabilirsiniz.

http://www.orhangazi.gov.tr/ 

Saygılarımızla.

Dosyalar

  Genelge ve Ekleri   Tam kapanma çalışma beyan-izin belgesi