• Oda Üyelik Aidatlarına Yapılandırma Fırsatı Getirildi

Oda Üyelik Aidatlarına Yapılandırma Fırsatı Getirildi


Sayın Üyemiz;

“7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 17/11/2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanunun 4 Maddesi’nin 6. Fıkrası’nın (a) bendinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre Odamız üyelerinin ödemek zorunda oldukları aidatları yer almaktadır.

Kanunun ilgili maddesine göre; 31 Ağustos 2020 tarihinden önce ödenmesi gerektiği halde ödenmeyen aidat borçları için 31 Ocak 2021 tarihine kadar başvuruda bulunmak ve aidat borcunun tamamının peşin veya azami 6 taksit ile ödenmesi durumunda gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecektir.

Ayrıca vergi mükellefiyeti sona erdiği halde Oda kayıtları devam eden üyelerimizin vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları için de yukarıdaki hükümler uygulanacak olup vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra, tahakkuk etmiş aidat borçlarının tamamı kanunda belirtilen süreler içinde başvuruda bulunup kanundan yararlanılması halinde tahsilinden vazgeçilecektir. Ödemeler nakit veya kredi kartı ile yapılabilecektir. Mevzuatın 4.Maddesi 6.bendindeki oda aidatlarının yapılandırılmasına dair başlıklar şu şekildedir:

•31 AĞUSTOS 2020 YE KADAR ÖDENMESİ GEREKEN YILLIK AİDAT VE MUNZAM AİDAT BORÇLARINI KAPSIYOR.

•YAPILANDIRMAYA SOKULAN BORCUN FAİZİNDEN VAZGEÇİLİYOR.

•DAHA ÖNCE ANAPARASI ÖDENMİŞ, ANCAK BU BORCA AİT ÖDENMEMİŞ FAİZLERDEN VAZGEÇİLİYOR.

•BAŞVURULAR OCAK 2021 TARİHİ SONUNA KADAR YAPILMALI

•İLK ÖDEME ŞUBAT 2021 TARİHİ SONUNA KADAR YAPILMALI.

•AYLIK TAKSİTLER HALİNDE AZAMİ 6 TAKSİTTE ÖDENEBİLECEK.

•ÜYENİN VERGİ MÜKELLEFİYETİ SONA ERDİKTEN SONRAKİ ODA BORÇ VE FAİZİNDEN VAZGEÇİLECEK.

•VERGİ KAYDI SİLİNMEDEN ÖNCEKİ BORÇ ASILLARI VE FAİZLERİ İÇİN İSE YAPILANDIRMA UYGULANABİLECEK.

•YUKARIDA YAZILI OLAN BAŞLIKLAR TOBB TARAFINDAN BELİRLENEN USUL VE ESASLARA GÖRE UYGULAMAYA GEÇECEKTİR.

  


 

Dosyalar

  KanunNo:7256 Madde4