• Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Büyük Mağaza tanımı

Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Büyük Mağaza tanımı

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından odamıza gönderilen 26.03.2020 tarih 3275 sayılı yazıya istinaden;

Covid-19 virüsle mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı’ nın 24.03.2020 tarihli Ek Gene1gesi'nde marketlerle ilgili alınması gereken tedbirlere yer verilmiştir. Belirtilen tedbirlere hangi işyer1erinin dâhil olduğuna ilişkin tereddüdün giderilmesi için 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi hakkında Kanun hükümlerinin dikkate alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

Anılan Kanun’un Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının ç bendi “büyük mağaza” ifadesini “Hangi ad altında olursa olsun,    tüketim mallarının kısmen veya tamamen perakende satışının yapıldığı, en az dört yüz metrekare satış alanına sahip işletme” şeklinde    tanımlanmaktadır.

İçişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde, 24.03.2020 tarihli Genelge’ de bahsi geçen ve önem arz eden kurallar kapsamına, büyük mağaza niteliğine sahip olmayan işletmelerin dahil olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.

İlgili üyelerimize önemle duyurulur.

  Saygılarımızla.