• İhale İlanı Hk.

İhale İlanı Hk.

Sayın Üyemiz;

T.C.Orhangazi Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği tarafından odamıza gönderilen 13/11//2019 tarih 31461194-756.02-E.59692 sayılı yazıya istinaden;

04/12/2019 tarihinde satış ihalesi yapılacak olan taşınmazlara ilişkin ihale ilanı ekte sunulmuştur.

İlgili Üyelerimize önemle duyurulur.

Saygılarımızla.

Dosyalar

  Ek-1