Kırsal Kalkınma Programı Açıklandı.

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca Yürütülmekte olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yapılacak tarımsal ürünlerin değerlendirilmesi ile ilgili yapılacak tesislerin 600 bin TL´ye kadar yüzde 50´si Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yatırımcılara 300.000 TL ödemesiz olarak verilecektir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2006 yılı içerisinde yürürlüğe giren ve 2015 yılına kadar uzatılan bu program; kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için gerçek ve tüzel kişilerce tarım ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ambalajlanması, değerlendirilmesi ve pazarlamasına yönelik her türlü ekonomik tarımsal faaliyet yatırımlarını teşvik etmek ve desteklemek amacındadır.Başvurular 2 Kasım Cuma 2012 günü sona erecektir.

 

Hibe desteği verilecek ekonomik yatırım konularının ise tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerinin yapımı, mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı veya teknoloji yenilenmesine yönelik yeni makine ekipman alımları, kısmen yapılmış veya yarım kalmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar, jeotermal, güneş, rüzgar ve benzeri alternatif enerji kaynakları kullanılan seraların yapımı, koyun, keçi ve manda konularında sabit yatırım projelerini kapsamaktadır.

 

Şahıslar, ve tüzel kişilikler, kolektif şirket, Limited şirket ve Anonim şeklinde kurulmuş olan şirketler, tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve üretici birliklerinin bu yatırım teşviği için başvuruda bulunabilirler.

 

Tabandan yukarıya doğru katılımcılık yaklaşımıyla; kırsal alanda tarıma dayalı sanayinin gelişmesini, yerel kapasiteyi ve kurumsallaşmayı geliştiren, istihdam yaratma potansiyeli olan, üretici gelirlerini artıran ve çeşitlendiren, uygun kırsal teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaştırılmasını esas alan ekonomik yatırımlar ile kırsal altyapının geliştirilmesi ve iyileştirilmesini hedefleyen yatırım teklifleri destekleneceği Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programına başvuru dönemi ilgili tebliğin resmi gazetede yayımlanmasıyla başladı. Başvurular 2 Kasım Cuma 2012 günü sona erecek.