• Odamız ve KTO Karatay Üniversitesi Arasında İndirim Protokolü İmzalandı

Odamız ve KTO Karatay Üniversitesi Arasında İndirim Protokolü İmzalandı

İmzalanan Protokol ile KTO Karatay Üniversitesi Lisans veya Ön Lisans programlarına kayıt yaptırma hakkı elde eden Orhangazi TSO üyeleri, birinci derece yakınlarının ve eşlerinin KTO Karatay Üniversitesi Lisans veya Önlisans programlarına Üniversitemize kayıt yaptırmaları halinde öğrenim ücretinden %15 oranında ahilik bursu sağlanacak ve 8 eşit taksitte ödeme imkânı sağlanacaktır.

Bu protokol kapsamında lisans ve önlisans programlarına kayıt hakkı elde eden üyeler, birinci derece yakınlarına ve eşlerine ahilik bursu, üyenin kayıtlı olduğu Odadan güncel tarihli yetki belgesi aslını getirmesi ile bu yetki belgesini her akademik yılbaşında yenilemesi ve birinci derece yakınların ilgili Nüfus Müdürlüğünden alacakları vukuatlı nüfus kaydı belgesinin aslını ibraz etmeleri şartı ile sağlanacaktır.

Bu protokol çerçevesinde Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine, üyelerin birinci derece yakınlarına ve eşlerine sağlanan imkânlar, kayıt hakkı elde edenlerin Lisans ve Önlisans program ücreti ve ücretin taksitlendirilmesine ilişkindir. Başvuranların programa kabulü vb. konularda KTO Karatay Üniversitesi Lisans Önlisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Üniversitenin ilgili birimlerinin kararları ve ilgili mevzuat uygulanır.

 

İlgili Üyelerimize önemle duyurulur.

Saygılarımızla…