• İş Dünyası için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ na Uyum Kılavuzu

İş Dünyası için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ na Uyum Kılavuzu

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından odamıza gönderilen 29.07.2019 tarih 3421550-640-7925 sayılı yazısına istinaden;

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında getirilmiş olan yükümlülükler dolayısıyla, ileride oluşabilecek mağduriyetlere sebebiyet verilmemesi açısından özellikle Veri Sorumluları Sicili’ ne kayıt firmalar için çok büyük önem arz etmektedir.

Kanunu uygulamakla görevli olan Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile yapılan görüşme ve yazışmalar neticesinde, pek çok gerçek ve tüzel kişi tacirin halen VERBİS’ e kayıt yükümlülüğünü yerine getirmediği, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde söz konusu olabilecek cezai yatırımlar ile genel olarak Kanunla veri sorumlularına getirilen diğer yükümlülükler konularında bilgiler edinmeniz büyük önem arz etmektedir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ nun hazırlamış olduğu “İş Dünyası için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ na Uyum Kılavuzu” ekte sunulmuştur.

 

Üyelerimize önemle duyurulur.

Saygılarımızla.

Dosyalar

  Uyum Kılavuzu