• Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İlana Çıktı

Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İlana Çıktı

Başvuruların Son Teslim Tarihi 23.08.2019

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Altıncı Başvuru Çağrı İlanına çıktı.

Yönetim Kurulu Üyemiz Burak Tokuç, “ İlçemiz ve üyelerimiz açısından son derece önemli olan bir konu. Yatırım yapmak isteyen girişimcilerin ve üyelerimizin mutlaka bu destekten faydalanması gerekiyor” dedi.

Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, işlenmesi, paketlenmesi, arıcılık faaliyetleri, Kırsal turizm, su ürünleri yetiştirme, tarımsal alanlarda kullanılan makina parkuru ve yenilenebilir enerji konularında yapılacak yatırımların desteklenmesini içeren “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” programı kapsamında % 55 oranında hibe verilecek.

Proje bazlı yatırımlar için değerlendirmeye alınacak olan yatırımların proje teslim tarihi olarak 23 Ağustos 2019 tarihi ilan edildi.

En az 5.000 Avro ve En fazla 500.000 Avro

Bu “Başvuru Çağrı İlanı” kapsamında sadece “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbiri kapsamında başvurular kabul edilecek. En az 5.000 Avro ve En fazla 500.000 Avro’ dur.

Desteklenen kalemler ; yapım işleri, makine ,ekipman alımları, genel hizmet harcamaları oluşturmaktadır.

Desteklenmeyen kalemler ise şöyle; Arazi ve mevcut binaların alımı, Kiralama giderleri, İkinci el makine/ekipman, Canlı hayvan alımı, Traktör, Ayni katkılar, İşletme giderleri

Desteklenecek sektörler, destek oranı ve destek bütçesi şu şekildedir; Bitkisel Üretimin

Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi , Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesi , Zanaatkârlık ve Katma Değerli Ürünler, Kırsal Turizm ve Rekreasyon

Faaliyetleri , Su Ürünleri Yetiştiriciliği , Makine Parkları, Yenilenebilir Enerji Tesisleri

Başvurular 08.07.2019 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 20.08.2019 tarihi saat 21:00’da kapatılacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 23.08.2019, saat 18:00’dir. 

Altıncı Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri en fazla 18 (on sekiz)ay olarak planlanmalıdır. Taksitlendirmenin ve ödemelerin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler Başvuru Çağrı Rehberinde yer almaktadır.             

Başvurular hakkında detaylı bilgileri ve başvuru kurallarını içeren Başvuru Çağrı Rehberi resmi internet adresinden “ https://www.tkdk.gov.tr/Ipard/BasvuruCagriRehberleri” temin edilebilir.