• ADR Çalışma Grubu Toplantısına Görüş Hk.

ADR Çalışma Grubu Toplantısına Görüş Hk.

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından odamıza gönderilen 09.04.2019 tarih ve 3931 sayılı yazıya istinaden;

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıya atfen; ülkemizin Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması’na (ADR) 22 Mart 2010 itibariyle taraf olduğu ve buna ilişkin mevzuat çalışmalarının tamamlandığı bildirilmektedir. Ayrıca, ADR Anlaşmasının A ve B eklerinin, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu İç Ulaştırma Komitesi’ nin Tehlikeli Malların taşınması Çalışma Grubu tarafından her 6 ayda bir düzenlenen toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda her iki senede bir düzenli olarak değiştirilmekte ve güncellenmekte olduğu anlatılmaktadır.

-Avrupa Kimyasal Endüstrisi Konseyi (CEFIC) tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.15/2019/1), tehlikeli malların denizyoluyla da taşınması durumunda şoför kabininde soğutuculu konteynerler için sağlıklı okunmasına dair 9.6.1 ( c ) ‘ de muafiyet teklif edilmektedir.

-İsviçre hükümeti tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.15/2019/2), sınıf 7 (radyoaktif malzemeler) dışındaki sınıfların özellikleri olmayan ve Tablo 2.2.7.2.4.1.2.’ deki aktivite seviyelerinin onda birini aşmayan aktivite düzeyindeki Sınıf 7 adi paketlerinin posta olarak da taşınabilmesi için Kısım 3.3’ e yeni bir özel hüküm eklenmesi teklif edilmektedir.

-İsviçre hükümeti tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.15/2019/3), 9.1.3.4’ te araç uygunluk belgesinin yenilenmesiyle ilgili değişiklik teklif edilmektedir.

-Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.15/2019/5), tehlikeli madde taşıyan araçların şoförlerinin yenileme eğitiminin teorik kısmının elektronik eğitimle yapılabilmesi amacıyla ADR 8.2.2.5.2’ de değişiklik önerisi teklif edilmektedir.

-Finlandiya ve İsveç hükümetleri tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.15/2019/12), Kısım 8.5 S1 (6), S16 ve S21’ e araçların gözetimiyle ilgili hükümetlerin eklenmesi önerileri teklif edilmektedir.

-Hollanda hükümeti tarafından sunulan Inf.3 numaralı dokümanda; 7.1.7.4.5’teki termal yalıtımla ilgili hükümlerle ilgili çalışma grubunun görüşleri talep edilmektedir.

Söz konusu önerilere ilişkin belgeler BMAEK internet sitesinde yayınlanmakta olup; resmi dökümanlara https://www.unece.org/trans/areas-of-work/dangerous-goods/meetings-and-events/unece-bodies/transmaindgdbwp15/working-documents/2019.html adresinden, resmi olmayan dökümanlara da (Inf.) https://www.unece.org/trans/main-dgdb/wp15/wp15inf106.html adresinden ulaşılabilmektedir.

Söz konusu konulara ilişkin görüş , öneri ve değerlendirmelerin TOBB’a iletilmek üzere 02.05.2019 tarihinde kadar Odamıza e-posta yoluyla b.ordu@orhangazitso.org.tr ulaştırılması gerekmektedir

Saygılarımızla.