• Ölçü ve Tartı Aletlerinde Periyodik Muayenede Son Tarih 28 Şubat

Ölçü ve Tartı Aletlerinde Periyodik Muayenede Son Tarih 28 Şubat

Sayın Üyemiz;

30 Aralık 2016 tarih ve 29934 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yeni düzenlemeler yapılmış olup;

 

Ölçü ve Tartı aleti kullanan üyelerimizin kullanmakta oldukları ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayene ve damgalama işlemleri için belli sürelerde 1 Ocak – 28 Şubat tarihleri arasında yetkili muayene servislerine müraacat beyannamesini vermek zorunda oldukları ifade edilmiş,

Bursa’ de yetkilendirilmiş kurumlara 1 Ocak – 28 Şubat 2018 tarihleri arasında ekteki form ile 2 adet doldurularak başvurulacak, Formun 1 adedi teslim alındığına dair yetkili kuruluşça kaşe ve imza ile onaylanarak geri teslim alınacaktır.

 

İlgili üyelerimize önemle duyurulur.

Saygılarımızla.

 

YETKİLİ SERVİS LİSTESİ

Dosyalar

  Başvuru Formu