• Ülke Masaları Bülteni

Ülke Masaları Bülteni

Sayın Üyemiz,

TOBB’un 13.12.2018 tarihli ve 18787 sayılı yazısı ile bildirildiği üzere;

Ticaret Bakanlığı’nın 06.12.2018 tarihli ve 79463301 – 774.01.03 – E.00039537661 sayılı ilgi yazısına istinaden;

İhracatçı firmalarımızın uluslararası rekabet güçlerinin artırılması, ihraç pazarlarındaki fırsatları değerlendirmeleri ve karşılaşabilecekleri engellere hazırlıklı olmalarını sağlamak doğrultusunda başta hedef ve öncelikli ülkeler olmak üzere firmalarımıza dış pazarlarla ilgili en güncel ve doğru bilginin sağlanması ve çeşitli ülkelerde resmi kurumlar tarafından alınan, ihracatımızı doğrudan etkileyebilecek kararlar hakkında güvenilir bilginin temini ihracatımızın gelişimi açışından büyük önem taşıdığı bildirilmektedir.

Ticaret Bakanlığı tarafından bu amaçla 2018 yılı Aralık ayı itibarı ile ‘’Ülke Masaları Bülteni’’ yayınlanmaya başlanmıştır. Aylık periyotta yayınlanacak olan bültende dış pazarlarda ticaretimizi doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek düzeydeki kararlar (çeşitli ürünlere uygulanan gümrük vergilerinin yükseltilmesi, vergi dışı önlemler vb.) ile ticari faaliyetler ve etkinliklere ilişkin haberler yer alacaktır. Ayrıca, Bakanlıkça belirlenen hedef ve öncelikli ülkelerden başlamak üzere bültenin her sayısında seçilen ülkelere ihraç potansiyeli taşıyan ürünleri de içeren ülke bulgularına da yer verilmesi planlanmaktadır.

Ülke Masaları Bültenine Birliğimiz web sayfası TOBB Birimleri sekmesi Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi altındaki Dış Ticaret Müdürlüğü birim sayfasındaki Ülke Masaları Bülteni bölümünden (https://www.tobb.org.tr/DisTicaretMudurlugu/Sayfalar/UlkeMasalariBulteni.php) ve Ticaret Bakanlığı Ülke Masaları (https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/ulke-masalari-bulteni) ve duyurular bölümlerinden ulaşabilecektir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Saygılarımızla,