• Bunları Biliyor muydunuz?

Bunları Biliyor muydunuz?

Odamızın; akreditasyon kapsamında sürdürdüğü ve daha önce Ticaret sicil Müdürlüğümüzün yapmış olduğu “Üyelerimizi Bilgilendirme” açıklamalarının ardından, bu defa Oda bölümümüzce yapılan “Bunları Biliyor Muydunuz?” başlıklı açıklaması ile Kapasite raporları ve kapasite raporu almanın sağladığı avantajlar gibi konularda temel bilgilendirmeler yapıldı.  

 

Ayrıca, aşağıda verilen bilgilendirmelerle ilgili isteyenlerin 0 224 573 81 69 numaralı telefondan Odayı aramak suretiyle daha detaylı bilgi sahibi olabilecekleri de bildirildi.

 

KAPASİTE RAPORU NEDİR, SAĞLADIĞI AVANTAJLAR NELERDİR?

 

Kapasite Raporu Nedir?

 

Bir firmanın, mevcut  makine  parkı  ve  işgücüyle, bir yıl  zarfında kaç  birimlik üretim   yapılabileceğinin   belirli   kıstaslardan   hareket   ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir.

 

Kapasite   Raporu’nun   avantajları   ve   kullanıldığı    alanlar nelerdir?

 • Çeşitli kamu kuruluşları ve bakanlıklara kayıt olurken,
 • Sanayi sicil kaydı işlemleri yaparken,
 • Çeşitli kurum ve kuruluşların ihalelerine iştirak ederken, Sanayici-ihracatçılara tanınan haklardan yararlanırken,
 • Bazı üretim girdilerini indirimli tarifeden temin ederken, Sanayicilere verilen tahsislerden yararlanırken,
 • Teşvik Belgesi talebinde,
 • Geçici kabul yoluyla ithalat girişimlerinde kullanılır ve firmaya avantaj sağlar.

 

Kapasite Raporu  İçin Kimler  Başvurabilir?

 • Oda üyesi olan,
 • Sigortalı işçileriyle üretim yapan,
 • Adresi tescil edilmiş bir işyeri olan,
 • Gerekli makine ve tesisatı bulunan sanayiciler.

Kapasite raporu için aşağıdakş gerekli evraklar eksiksiz tamamlanıp başvurulmalıdır.

 1. Eksiksiz Doldurulmuş Kapasite İstek Formu(www.orhangazitso.org.tr),
 2. İşyerindeki Makinaların Fatura Fotokopileri Veya Mülkiyeti Gösterir Diğer Belgeler,
 3. İşyeri Kira Kontratı Fotokopisi veya Tapu Fotokopisi,
 4. Son İki Aylık SSK Prim Ödendi/ Tahakkuk Makbuz Fotokopileri,
 5. Son Sermaye Arttırımını Belirtir Ticaret Sicil Gaz. Fotokopisi,
 6. Vergi Levhası Fotokopisi.

 Kapasite Raporu Hangi Durumlarda Yenilenmelidir?

 • Süre bitimi,
 • Adres değişikliği,
 • Kapasite verilerindeki değişiklikler.

Kapasite  Raporu  Hangi Durumlarda İptal  Edilir ?

 • Makine ve teçhizatları satılmış ise,
 • Sanayi Sicil Belgesi iptal olmuş ise,
 • Firma talebine istinaden faaliyeti durmuş ise kapasite raporu iptal edilir.