• ÜYELERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU

ÜYELERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU

19.1.2005 tarih ve 25705 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik gereğince, 2 Nisan 2018 tarihinde Oda Meslek komiteleri, Oda Meclisi, 09 Nisan 2018 tarihinde Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Delegesi seçimleri yapılacaktır.

Seçimlerde, yürürlükteki organ seçimleri Yönetmeliği’nin 5 inci maddesi “d” bendi,  6 ıncı maddesinin “g” bendi hükmü uyarınca, seçme ve seçilme hakkını kullanabilmek için “ticari ve sınai faaliyetten elde edilen kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olma” şartı arandığından, seçme ve seçilme listelerinde yer alabilmek üzere, üyelerimizin odamızdaki vergi kayıtlarını kontrol ederek hatalı kayıtlarını düzeltmeleri gerekmektedir.

Ayrıca, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 10. Maddesi çerçevesinde “meslek gurupları veya seçmen listelerinden silinmemiş olmaları veya silindikten sonra kanun ve yönetmelikte öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle yeniden meslek gurubu ve seçmen listelerine dâhil edilmiş olmaları” şartı arandığından, 31 Aralık 2015 ve daha önceki tarihlerde Odamıza kayıt yaptırmış olan ve aidatlarını ödemeyenler ile adres değişikliklerini tescil ettirmeyen üyelerimiz askıya alınmış olduğundan seçme ve seçilme haklarını kullanamayacaklardır. Bu üyelerimizin haklarını kullanabilmeleri için,

-              Aidat borcu olanların, aidat ve munzam aidat borçlarının tamamını ödemek,

-              “Adresten dolayı” askıya alınanların adres bilgilerini güncellemek,

suretiyle seçmen listelerine yeniden kaydedilmelerini sağlamaları gerekmektedir.

Seçme ve seçilme hakkını kullanmak isteyen tüzel kişi üyelerimizin temsilcisi olan gerçek kişilerin ana sözleşmeye uygun şekilde temsil ve bağlayıcı işlem yapmaya yetkilendirilmiş ve ticaret siciline tescil edilmiş olması gerekmektedir. Bu hallerinde herhangi bir değişiklik olup olmadığı kontrol edilmeli ve olması halinde Ticaret siciline tescil işleminin yaptırılması gerekmektedir.

Odamız seçimlerinin sağlıklı şekilde yapılması ve tüm üyelerimizin seçme ve seçilme haklarını kullanabilmeleri için, Bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren Odamız kayıtları 2 Mart 2018 tarihine kadar üyelerimizin incelemelerine açık tutulacaktır. Bu süre içerisinde, üyelerimizin güncel vergi levhalarının fotokopileri ile birlikte vergi kayıtlarını, yine varsa aidat borcu ve adresten dolayı askı durumlarını kontrol etmek, eksik veya yanlışlıkları düzeltmek üzere Odamıza müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yukarıda yazılı olan şartları sağlamayan ve eksikliklerini gidermeyen oda üyeleri, ”seçme ve seçilme hakkına sahip bulunan Odamız üyelerini gösterir” güncel listelerde yer alamayacak ve yapılacak olan organ seçimlerine, seçmen veya aday olarak katılamayacaklardır.

Bu ilan tüm üyelerimize vergi ve askı kayıtlarını kontrol etmek üzere Odamıza davet niteliğindedir. Kayıtlarını düzeltmek üzere müracaat etmeyen üyelerimiz, Oda kayıtlarımızın doğruluğunu kabul etmiş sayılırlar.