Organ Seçimleri Yönetmeliği

 

Türkiye Odalar Borsalar Birliğince 2012 yılı Ekim - Kasım aylarında yapılması planlanan seçimlerde, Oda Organ seçimlerinde tüzel kişilere uygulanacak esaslar uyarınca üyelerin seçme ve seçilme hakkına sahip olabilmelerine dair bilgilendirme;

 

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’na göre “Oda ve borsa organlarının seçimleri, bu Kanun hükümlerine göre belirtilen esas ve usullere uygun olarak dört yılda bir, ekim ayında başlar kasım ayı  içinde bitirilir.” Hükmü gereğince 2012 yılı Ekim - Kasım aylarında yapılması planlanan Oda Organ seçimlerinde tüzel kişilere uygulanacak esaslar uyarınca üyelerimizin seçme ve seçilme hakkına sahip olabilmeleri için aşağıda yazılı olan hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.

 

Organ Seçimleri Yönetmeliğinin 5. maddesine göre ;

 

Tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için tescilli ana sözleşmelerinde temsil ve bağlayıcı işlemler yapma yetkisine sahip olmak, ve ;

 

Tüzel kişilerin seçme hakkını kullanabilmesi için; bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra, şirketin; ticaret siciline tescil edilmiş ve şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili sahibi, ortağı, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü, murahhas azası, genel müdür yardımcısı, birim müdürü ve şube müdürü seviyesinde üst düzey yöneticisi olmaları ve bu halin yeni kurulan şirketler hariç seçim tarihinden en az altı ay öncesini kapsaması şarttır hükmü bulunmaktadır.

 

Yine Organ Seçimleri Yönetmeliğinin 6. maddesine göre ;

 

Tüzel kişilerin seçilme hakkını kullanabilmesi için; bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra, şirketin; ticaret siciline tescil edilmiş ve şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili sahibi, ortağı, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü, murahhas azası, genel müdür yardımcısı, birim müdürü ve şube müdürü seviyesinde üst düzey yöneticisi olmaları ve bu durumun seçimden en az altı ay öncesini kapsaması şarttır hükmüne de yer verilmektedir. 

 

Bu nedenle tüzel kişilerin yetki değişikliklerini, kanunda belirtilen altı ay süreyi dikkate alınarak tescil işlemlerini ticaret sicil memurluğundan yaptırmaları gerekmektedir.

 

Oda Organ seçimlerinin seçme ve seçilme yeterlilikleri hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen üyelerimiz 0 224 573 81 69 numaralı telefondan oda sicil memurluğuna başvurabilir veya  http://www.orhangazitso.org.tr adresindeki internet sitemizden Organ Seçimleri Yönetmeliğini inceleyebilirler.

 

Üyelerimize Duyurulur.

 

Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası