Ne Bilim Şenliği!

             

Doğa, bilim, teknoloji ve mühendislik ile ilgili konularda farkındalık yaratmayı, bilimsel bilgiyi topluma Eğlenceli ve anlaşılır bir şekilde kavratmayı ve toplumun her kesiminden ve her yaş gurubundan kitlelerin katılımının sağlanması, proje süresi boyunca yapılacak olan bilimsel çalışmalar ve aktiviteler ile bilime olan farkındalığı arttırıp ilgiyi güncel tutmak genel amaçlarımız arasındadır.

                      

Projemiz öğrencilerimiz özelinde, tüm bölge halkının bilim faaliyetlerine olan ilgisini artırmak, farkındalık oranını yükseltmek ve eğitime sağlanan desteklerin artırılmasını amaçlamaktadır. Bu faaliyetlerle ilçemizdeki iş, dünyası, kamu kurumları ve STK’ların dayanışmasını arttırmak, öğrenci veli ve eğitimcilerin bilim konusunda bir araya getirmek ve ilçemize faydalı bir faaliyetin kaliteli bir şekilde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

İlçemizde düzenli olarak ve giderek artan bir ilgiye 6 yıldır bilim haftası şenlikleri yapılmaktadır. Bilime olan ilginin artması bizi çok sevindirdiği gibi, bölgemizde daha geniş kapsamlı faaliyetlerin yapılmasını zorunlu kılmıştır. Bu sebeple, beklentileri karşılayabilmek adına bu proje ihtiyaç duyulmaktadır.

Hedef kitlemiz, okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencileri ve bölge halkı olarak belirlenmiştir.

Konsept olarak ise doğayı, mühendislik ve teknolojik alanları, sosyal ve beşeri bilimleri kapsamaktadır.

Bu konsept çerçevesinde beklentilerimiz aşağıda sıralanmıştır.

  • Bölgemizde bulunan sanayi kuruluşlarının bilime olan desteklerinin arttırılması,
  • Oda, demek vakıf gibi STK’ların bilime yönelik farkındalıklarının arttırılması,
  • Üniversitelerin bilim kulüpleri aracılığıyla bölgemizdeki öğrenciler ve halkla etkileşimlerini artırarak bilim şenliklerine katılmalarının sağlanması,
  • Bilim yarışması düzenleyerek yeni proje fikirlerinin ortaya çıkmasına fırsat tanımak gibi beklentilerimizin bulunması,
  • Hedef kitlemiz, eğlenceli uygulamalarla, katılımcıların, bilimsel bilgiye ve bilim insanına yönelik bakış açılarının olumlu yönde gelişmesine katkıda bulunarak yapan yaşayan paylaşan konumuna getirilmesi.

 

Atölye çalışmaları:Farklı bilimsel alanlarda atölye çalışmaları planlanarak her yaş gurubuna hitap etmeye özen gösterilmiştir. Atölyeler şenlik günü ile kısıtlanmayarak ilçemizde bulunan okullara dağıtılmıştır. Atölye çalışmalarının içeriğine ve hitap ettiği yaş grubuna göre okullar seçilmiştir.

 Değerlendirme, jüri üyelerinin önceden belirleyip okullara gönderdiği kriterler ve puanlama şekli çerçevesinde yapılacaktır.

Yarışma projeleri ilköğretim, lise ve meslek yüksek okulunun kendi aralarında değerlendirileceği bir formatta olacak.

İlk eleme kağıt üzerindeki başvuru formlarından olacak.

Yarışmalarının finali bilim şenliği sergisinde gerçekleştirilecek.

Yarışma neticesinde 1. 2. Ve 3. Olanlara ödüller verilecektir.

Yarışma katılımcılarının hepsi koç müzesine ve bir tarih (yer daha sonra belirlenecek) gezisine götürülecek.

Bilim şenliği: İlçemizde öğrenim gören ilk-orta-lise ve üniversite öğrencilerinin yaptıkları projeleri ziyaretçilere sergilenecektir. Yarışma formatında olmayıp tüm gün resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşları, halkın ve öğrencilerin katılımı ile yapılacak olan her türlü faaliyetleri kapsamaktadır.

Konferanslar                  : Canlılardaki teknoloji : Biyomimetik :Bilimsel gökyüzü

Görünürlük faaliyetleri : Yazılı ve görsel basın, afişler, sosyal medya, katılım sertifikaları, davetiyeler gibi dokümanlar kullanılacaktır.

2 Haziran Perşembe günü 2016 yılı Tübitak 4007 Fuarı 7. Bilim  Şenliği ve yarışması gerçekleştirilmiştir.