Mersis Uygulaması Hakkında

Merkezi Sicil Kayıt Sistemi MERSİS Projesi Uygulamasına İlişkin Duyuru
 

Müdürlüğümüzde yapılacak tüm Tescil işlemleri MERSİS Sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir.
 

  • Kuruluş,
  • Şube Yeni Kayıt, 
  • Gerçek Kişi  (Şahıs Firması) kayıtları için vatandaşlık giriş sayfasında alınacak şifre ve parola ile yapılabilmektedir.

 
Yukarıda yazılı olan işlemler dışındaki diğer Ticaret Sicili işlem başvuruları için E-İMZA gerekmektedir.

 

Tescil başvurularının tamamı önce mersis sistemi üzerinden yapılması gerekmektedir.

Başvurular sistem üzerinden onaya gönderildikten ve talep numarası oluşturulduktan sonra  gerekli evraklarla ticaret sicil müdürlüğüne başvurulmalıdır. 

Mersis Numarası, şirketinizin vergi numarasını içeren, Gerçek Kişilerin (şahıs firması) T.C. kimlik numarasını içeren rakamlardan oluşan 16 haneli bir numaradır. 0′la başlar, vergi numaranız gelir, son 5 hanesini sistem otomatik üretir. Şu an MERSİS’ te henüz işlem yapmamış firmaların çoğunun geçici MERSİS numaraları vardır.
 
Mersis üzerinden işlem yapmasanız bile, MERSİS numarasına ihtiyacınız varsa bağlı bulunduğunuz Ticaret Sicil Müdürlüğüne vergi numaranızı ve ünvanınızı bildirirek MERSİS numarası üretmelerini isteyebilirsiniz. Vergi numaranızın doğru olduğunu mutlaka teyit edin çünkü MERSİS numarası üretildikten sonra bir daha değiştirilemiyor. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre firmanın MERSİS numarası resmi belge vb resmi evraklarda yazılması gerektiğinden bu konu üzerinde önemle durulması gerekmektedir.
 

MERSİS NEDİR ?
 
PROJENİN AMACI
 
Kamu kurumlarının tüzel kişiliklerle ilgili ihtiyacı olan bilginin tek noktadan sunulması, sisteme dahil kişiliklere ait bilginin vergi numarası ile bir sistemde birleştirilmesi sağlanacak, sistemde tutulan şirket bilgileri uluslararası standartlara uyumlu hale getirilecektir. Ayrıca, sistemde yer alan bilgilerin, kişisel bilgilerin mahremiyeti ve AB müktesabatı çerçevesinde belirlenecek kurallara göre özel sektör kuruluşlarıyla paylaşımı gerçekleştirilecektir. Türkiye'de dört veri tabanı vardır. Kimlik bilgilerinin olduğu "Kimlik Paylaşım Sistemi (MERNİS), adres bilgilerinin tutulduğu "Ulusal Adres Paylaşım Sistemi (UAPS)", Tapu ve kadastro bilgilerinin kayıtlı olduğu "Tapu Kayıt Bilgi Sistemi (TAKBİS)" ve tüzel kişiliklerinin kayıtlı olduğu "Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS)". Bu veri tabanlarının tamamlanması ile üzerine e-Devlet uygulamalarının daha hızlı yapılabileceği kesindir.
 
Projenin birinci aşamasında, ticaret sicilinde işlem gören ticari işletmeler, şahıs işletmesi, yabancı şirket Türkiye temsilcilikleri, sermaye şirketleri, kooperatifler ile dernek ve vakıflar ve bunlara ait işletmelere ilişkin bilgilerin yer aldığı ve bunlara ilişkin ticaret sicilindeki bütün işlemlerinin online yapılabilmesine imkan sağlayan merkezi veri tabanı oluşturulmaktadır. 2012 yılı sonuna kadar sistemi yaygınlaştırma çalışmalarını tamamlanacaktır.
 
BİLGİ SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI
 
238 Ticaret Sicil Memurluğu’ndan Sicil Esas Defteri kayıtlarında yer alan gerçek veya tüzel kişiliklere ilişkin Şirket Türü, Unvan, Adresi, İl, İlçe, Faaliyet Durumu, Ticaret Sicil Numarası, Tescil Tarihi, Vergi Dairesi, Vergi No, Süresi, Tescil Tarihi, Şube Bilgileri, Şirket amaç ve konusu, Temsilcilerin TCkimlik no, ad soyad, yetki süresi, yetki adı, ortakların TC kimlik numarası, ve sermaye miktarı, firma acentası, ticaret sicil gazetesi bilgileri, noter bilgisi.
 
Dernekler Dairesi Başkanlığı’ndan; Dernek Kütük Numarası, Dernek Adı, Dernek Vergi No, Adresi, Telefon, Faks, E-Posta, Dernek Kuruluş Amacı (metin bilgisi tutulacak) bilgileri, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden Vakıf Kütük Numarası, Vakıf Adı, Adres, İl,İlçe, Telefon, Faks, E-Posta, Vakıf Türü bilgileri.
 
“Bilgi Toplumu Strateji Belgesi ve Eylem Planı” Yüksek Planlama Kurulu tarafından 28.07.2006 tarih ve 26242 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Planda yer alan; 56 nolu eylem “Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi 16 nolu eylem “Çevrimiçi Şirket İşlemleri” projelerinin sorumluluğu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na verilmiştir.
 
Önemli Uyarı
 
*  http://mersis.gumrukticaret.gov.tr alan adı üzerinden hizmet vermekte olan MERSİS (Merkezi Sicil Sistemi) işlemlerinin sorunsuz olarak yürütülebilmesi için kullandığınız tarayıcınızın Mozilla Firefox veyaGoogle Chrome olması tavsiye edilmektedir.
 
* MERSİS Hakkında her türlü bilgi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ÇAĞRI MERKEZİ (444 84 82) arayabilirsiniz.
 
* Konu ile ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki ekli dosyalardan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda MERSİS tanıtım videosunu izleyebilirsiniz.

 

Videolar