Gıda Organize Sanayi Bölgesi

 

Hızla gelişen Ülkemiz ekonomisine paralel olarak bölgemizde de her geçen gün sanayi alanlarına olan gereksinim artmaktadır. Özellikle otoyolun bölgemizden geçmesi ile birlikte bu gereksinimin katlanarak daha da artacağını öngörmekteyiz.

daha önceki tarihlerde Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için girişimlerimiz olmuş, ancak bölgemizde yeterli ve uygun alanın olmaması nedeniyle Valiliğimizce uygun bulunmamıştı.

Ancak, bölgemizin sahip olduğu değerleri de gözeterek, olası sanayileşmeyi kontrol altında tutabilmek ve gıda sektörü işletmecilerimize OSB’nin sağladığı imkânları sunabilmek amacıyla İlçemizde “Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi” oluşturma çalışmaları 2015 yılında başlatılmıştır.

İlk olarak Gıda İhtisas OSB’nde yer alarak faaliyet göstermek isteyenlerin üyelerimizden talep formları toplanmıştır.Yapılan talep alma döneminde 45 yatırımcı, toplamda 819 bin m2 arsa talebinde bulundu. Talep formları Bursa Valiliğine iletildi. Valilik talep dosyalarını inceledi ve konuyla ilgili dosya önceki dönem Bursa Valisi Münir Karaloğlu tarafından imzalanarak Bakanlığa gönderildi. Gıda İhtisas Organize sanayi bölgesiyle ilgili yapılan çalışmalar sonucunda, bölgeyi incelemek üzere gelen heyet arazide incelemeler yaptı. Heyetin hazırlamış olduğu rapor, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne sunuldu. Bakanlığın başvuru dosyasını kabul etmesiyle ön inceleme heyetini, Bursa ve Orhangazi de bir dizi incelemeler yapmak üzere bölgeye gönderdi. Yapılan incelemeler sonucu Bakanlığın ön raporu sonrasında bakanlıkça kurulacak komisyonla yer seçimine gelinecek ve ilgili tüm kamu kurumları kendileriyle ilgili raporlarını bakanlığa sunacaklar. Yer seçimi heyet toplantı tarihi 21 Mart 2017 Salı günü olarak belirlendi.

Tüm kurumlar Orhangazi Gıda İhtisas OSB olarak gösterilen alanla ilgili olumlu, olumsuz, teknik manada görüşlerini ortaya koyarak, Orhangazi Gıda İhtisas OSB için kurumlarının nihai görüşlerini içeren raporlarını bir ay içerisinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına iletecekler.

Yer seçimi heyetinin vermiş olduğu raporlarla Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olumlu görüşü çıkması sonrasında, tescil işlemleri, Müteşebbis heyetin kurulması, kamulaştırma, resmi izinlerin alınması, altyapı hazırlığı, yer satışı işlemleri aşamalarıyla çalışmalar devam edecek.