OTSO-Logo
 
 

Haberler ve Duyurular

 

Çek Kanununda Yapılan Değişiklikler

13.02.2012

 

31.01.2011 gün ve 6273 sayılı yasa ile Çek Kanununda aşağıdaki değişiklikleri yapılmış ve değişiklikler 03.02.2012 günlü resmi gazetede yayınlanarak yasalaşmıştır.
 
 
Bu kanuna göre;
 
• Karşılıksız çek keşide etmek, artık sabıkaya işlenen bir suç olmaktan çıkarılmış olup bu husus sadece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ’ nda tutulacak bir sicille takip edilecektir.
• Yeni basılacak çeklerde çekin bankaca basıldığı tarih çek üzerine yazılacaktır. Dolayısıyla piyasadaki bir çekin bankadan hangi tarihte alındığı bilinebilecektir.
• Çekin muhatap bankasının karşılıksız çıkan her çek yaprağı ile ilgili güvence bedeli  1.000,00 TL.’ ye  (Bin TL.) çıkarılmıştır. Muhatap bankanın bu sorumluluğu çekin basım tarihinden itibaren 5 yıl devam edecektir. Dolayısıyla çekin basım tarihinden 6 yıl sonrasına düzenlenmiş bir çek için muhatap bankadan güvence bedeli istenemeyecektir.
• Karşılıksız çek ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığından Merkez Bankası kaydına şerh düşülmesi talebi çekin karşılıksız çıkmasından sonra en geç 6 ay sonrasına kadar istenebilecektir.
• Merkez Bankasında ki bu kayıt çek bedelinin faizi ile alacaklıya ödenmesi halinde kalkacaktır. Ancak çek bedeli ödenmemiş olsa bile her halde bu kayıt 10 yıl sonra silinecektir.
• Yeni çekler bir ay sonra basılmaya başlanacaktır.
• 31.12.2017 ‘ ye kadar günü gelmeyen çekler yazdırılamayacak olup , gününden önce çek yazdırılması ancak 01.01.2018 ‘den sonra olabilecektir.
• Eskiden karşılıksız çeki icra-i takibe koyma süresi 6 ay iken yeni düzenleme ile bu süre 3 yıla çıkartılmıştır. Bu manada elinizde bulunan 03.02.2009 tarihinden sonraki, yani üzerinden 3 yıl geçmemiş çeklerinizi işleme geçmeniz menfaatinize olacaktır.